NERSTEN velforening

Styret

Styret er valgt på årsmøtet 22. februar 2010

Leder

Audun Gjennestad

   
Styremedlem
Cathrine Bie    
Styremedlem
Halvard Bjørgum    
Kasserer
Trygve Oveland Nilsen    
Even Karlsen